Konstnären / The Artist: Sten Ridderland  

  

 

Konstsamlingen som berör! 

The art collection that touches!  Antal besök/ Number of visitors: [counter]    

  Engelska flaggan   In English furher down

 

Collage av några skulpturer, se mer i bildgalleriet.

   För att se skulpturer och reliefer från Pettersson-Ridderland tiden klicka på rubriken ovan.    

 "Kramgo"/ Hugs

H 21 cm  B 27 cm Vikt 2 kg

 

 

 

 

 

 

"Solmoget"/ Sun ripe

H 102 cm B 63 cm Vikt 30 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Godis" / Candy

H 29 cm B 30 cm vikt 7 kg

 

 

Utbildning / Education:

Autodidakt / Autodidact.

I ateljén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ateljén

 

Några konstskolor eller stipendier var det aldrig tal om, nej Sten fick allt gå den långa vägen. Han föddes 1934 och det var en svår tid för många, efter en 6-årig folkskola var han tvungen att hjälpa till med försörjningen i hemmet. Vid 13 års ålder fick han arbeta i ett möbelsnickeri. Efter 7 år var han fullt utbildad. Med stor yrkesskicklighet och entusiasm gick han nu ut i livet där han skaffade sig en mängd livserfarenheter.

Hans konstintresse blommade verkligen ut på allvar då han träffade konstnären Lennart Pettersson. De blev ett oskiljaktigt team och tillsammans blev de erkända för sina unika träskulpturer med bl. a. temat "Bilen - Människan".

Från svensk norrlandsfura till betong och cement. Sten ville samtidigt som han högg och slipade på sina verk att dessa skulle få kännas formsköna och mjuka, inte så sällan speglar de också en slags protest mot samhället och världen.

Medlem i SAK  (Sveriges Allmänna Konstförening)

 

Det är nu med stor glädje vi kan visa hans samling.

        

                                         _______________

 

 

 

 

 

Engelska flaggan    In English

There were never any art schools or scolarships for Sten who instead walked the long road. Born in 1934, a period of hard time for many people, Sten had to help supporting the family after only 6 years in school. At age 13 he started working at a furniture carpentry. After seven years the education was competed and Sten set out in life where he accumulated a lot of life experience.

Interest in art really flourished when Sten met the artist Lennart Pettersson. They became an inseparable team and together they got recognition for their unique wooden sculptures which among other things include sculptures under the theme "The car - Mankind".

From Swedish pine to cement and concrete.

When Sten was carving and polishing his creations he always desired them to be fine in form and have a soft feel, not seldom reflecting a kind of protest against society and the world.

Member of SAK (Swedish Association for Art)

 

It`s now with great pleasure and pride we can present his collection.

 

                                    ____________________